FESTIVALCAMP 2019

Også i år blir det GRATIS festivalcamp i blomeenga midt på Sundre. Ta med telt, sovepose og primus og du har det du treng til det meste her i livet:)

Campen ligg kun 50-400 m. frå alle fest- og konsertlokal. Compact games altså.

Det er heller sparsomt med sanitærmoglegheiter men Thon Hotel Hallingdal er nærmaste nabo og der kan ein kjøpe ein dusj, trene eller ta badstu for ein billig penge.

For andre overnattingstilbod i Ål kommune kan du gå inn på sida til Ål booking her.


ÅL - MIDT MELLOM AUST OG VEST

 

Ål ligg midt i mellom Oslo og Bergen og er velsigna med ein av verdas finaste togstrekningar, Bergensbanen. Det går fire tog både frå Oslo og Bergen dagleg og tek 3,5 t


FOLKEMUSIKKVEKA - STERK TRADISJON

Då Folkemusikkdagane i Ål tok til i 1976, hadde ikkje folkemusikken i Noreg andre nemnande arenaer å vise seg fram enn på kappleikar. Presentasjonsformene for slåttespel, kveding og bygdedans hadde for lengst stagnert.

Entusiastar i Ål, som året før hadde vore på studietur til Kaustinen i Finland, såg med ein gong korleis dei kunne utvikle ein festival i ordet si rette tyding: Folkefest over 3-4 dagar, med store sceneframsyningarog intime temakonsertar, drøftingsemne, seminar, kurs, humor, dans til frukost og dans til kvelds, nattkonsertar, mm. Det var eit mål for arrangøren at utøvarane skulle få framføre musikken under gode tekniske tilhøve, og la dei få utfalde seg for eit sakkunnig publikum. 

Dette var noko nytt i kongeriket, folkemusikk i kunstnarleg utfalding, i eit folkeleg miljø, gjennom fleire døgn, utan tevling og poengjag.

Frå 1979 kom kyrkjekonsertane som er blitt noko av eit varemerke, der spelemennene og songarane fekk vist sider av repertoaret sitt som dei aldri kunne ha brukt på kappleikar. Desse konsertane førte til «brubygging», musikalske lyft og samkjensle mellom ulike miljø i bygda. Tradisjon og nyskaping har såleis bore frukter:  Folkemusikkmesse i Ål kyrkje er blitt eit omgrep, eit kvalitetsopplegg der god musikk og ny liturgi inspirerer arrangørar landet rundt. 

Heilt sidan starten har den uhøgtidelege Bygdamønstringa (fritt fram for alt og alle!) vore ein grunnpillar i programmet, – alltid populært og morosamt. Det siste tiåret har Fanitulltevlinga garantert store musikalske opplevingar, den einaste tevlinga i landet der deltakarane, utan klasseinndeling – og med vanleg fele og hardingfele side om side – står fram i den skirselden det er å skulle måle seg med dei beste spelemennene i landet.

Hallingdal har i over hundre år vore naturleg stoppe- og konsertstad for spelemenn på nasjonalt nivå. Folkemusikkveka går inn i ein tradisjon og inviterer til minnerike opplevingar i eit mangfald av fine konsert- og danselokale.

Folkemusikkveka
- den gode folkemusikkfesten


STYRET OG DAGLEG LEIAR

300x300.jpg

Solfrid Nestegard Gjeldokk - styreleiar 

morten.jpg

Morten Gjeldokk - styremedlem

 

 

SILJE Risdal Liahagen Foto Signe Fuglesteg Luksengard.jpg

Silje Risdal Liahagen - styremedlem

 Anders Storøygard - styremedlem


 

 

sture.jpg

Torstein Dengerud - styremedlem Rønnaug Helleland - Styremedlem


  

 


ulf.jpg

 

Ulf-Arne Johannessen
- dagleg leiar

Dansar og musikar for t.d. Rikskonsertane og Frikar
Musikkvitenskap frå Uio, Universität Wien, Hit
Frå Ål